Mother & child care centre

Shelter Centre

Dear people,

 

shelter for the children. 

There are children from different ages in circumstance without a home and longing for a warm loving home. Mother or father cannot take care of their children or father and mother are deceased. Each child has a story that makes it impossible for these children of poor families to able to go to school. 

And there is no other option. Than to become a child slave or child bride. Children are homeless and desperate and get sick. MOTHER & CHILDCARE  < ask whether there are sponsors who can help. Adoption parents requested! for monthly contribution for the children in need Bali Indonesia with each a dream. Children in the desire of their wisches. So that the children can get attentoin in development opportunities and to go school and follow their dreams a important mission.

Contant de founder

oprichster founder 
Helena Alessie
WhatsApp +31 (0)6 137 68 815
Email: h.alessie@icloud.com

Bank number 

NL34INGB0008323948
Mother Child Care Centre Bali Indonesia

 

Beste mensen,

Er zijn noodsituaties in Indonesië. Er zijn kinderen in ernstig omstandigheden! die geen huis hebben en zich verlaten voelen.

De wens is om een ​​dag opvangcentrum voor de kinderen te realiseren veel kinderen verlangen naar een warm liefdevol thuis. De moeder of vader kan door armoede niet voor hun kinderen zorgen of vader en moeder zijn overleden. Elk kind heeft een verhaal waardoor het onmogelijk is dat deze kinderen in crisis van arme families ook niet naar school kunnen gaan. En er geen andere optie is dan kindslaaf te worden of kind bruid. Er zijn veel kinderen weggelopen, dakloos en radeloos op de vlucht. daarom is het belangrijk om de kinderen  opvang en ondersteuning te bieden. 

Contact de oprichster, directeur

Helena Alessie, email h.alessie@icloud.com                                                                                                                                                                                                                           

oprichtster founder 
Helena Alessie
WhatsApp +31 (0)6 137 68 815
Email: h.alessie@icloud.com

Banknummer 

NL34INGB0008323948
Mother & Child Care Centre Bali Indonesia