Mother & child care centre

Help! Ketut

Dit is Ketut, een eenzame invalide jongen in een ernstige ciris situatie. Zijn moeder vraagt ons om hulp. 

Ketut heeft een drain, incontinentieluiers, invalidehulpmiddelen (zoals een verstelbaar bed en rolstoel) en vervoerskosten nodig om twee keer in de week naar therapie te kunnen gaan.

Dit is wat wij van Mother & Child Care Centre voor hem mogelijk willen maken. 

 

Help! Ketut

This is Ketut, a lonely disabled boy in a crisis situation. His mother asked us for help. 

Ketut needs a drain, incontinence diapers, invalid aids (such as an adjustable bed and wheelchair) and transport allowance to be able to go to therapy twice a week.

This is what we at Mother & Child Care Centre want to make possible for him.