Stichting Mother & child care centre bali

Shelter Centre

Dear people,

There are emergencies in Indonesia. 

And there are children from different ages in circumstance without a home and longing for a warm loving home. 

Mother or father, cannot take care of their children or father and mother are deceased. 

Each child has a story, that makes it impossible for these children of poor families to able to go to school. 

And there is no other option. Than to become a child slave or child bride. Children are homeless and desperate and get sick. 

MOTHER & CHILDCARE  < ask whether there

are sponsors who can help. Adoption parents requested! for monthly contribution.

for the children in need Bali Indonesia. Traveling with MOTHER & CHILDCARE Dreamworld for childeren with each a dream.

Children in the desire of their wisches. So that the children can get attentoin in development opportunities, possibilities. 

to go school and follow their dreams a important mission.

Contant de founder

oprichster founder 
Helena Alessie
WhatsApp +31 (0)6 137 68 815
Email: h.alessie@icloud.com

Bank number 

NL34INGB0008323948
Mother Child Care Centre Bali Indonesia

 

Beste mensen,

Er zijn noodsituaties in Indonesië, kinderen in ernstig omstandigheden die geen huis hebben en zich verlaten voelen, 

verlangen naar een warm liefdevol thuis. De moeder of vader kunnen door armoede niet voor hun kinderen zorgen 

of vader en moeder zijn overleden.Elk kind heeft een verhaal, waardoor het onmogelijk is dat deze kinderen in crisis

van arme families niet naar school kunnen. En er geen andere optie is dan kindslaaf te worden of kind bruid veel kinderen

zijn wegelopen, dakloos radeloos op de vlucht. MOTHER &CHILDCARE vraagt of er sponsors zijn om een aantal kinderen

te kunnen helpen, adoptie ouders gevraagd voor maandelijkse bijdrage.Op reis met Mother & ChildCare droomwereld 

voor kinderen met ieder van hun een droom en graag naar school willen.Er is een opvang centra nodig met klaslokaal

om kinderen les te geven en op weg te helpen bij hun droom te verwezelijken.

Contact de oprichster, voorzitter

Helena Alessie, email h.alessie@icloud.com                                                                                                                                                                                                                           

oprichtster founder 
Helena Alessie
WhatsApp +31 (0)6 137 68 815
Email: h.alessie@icloud.com

Banknummer 

NL34INGB0008323948
Mother Child Care Centre Bali Indonesia