Stichting Mother & child care centre bali

Shelter Centre

Dear people,

The desire is to make a shelter for the children. 

There are children from different ages in circumstance without a home and longing for a warm loving home. 

Mother or father cannot take care of their children or father and mother are deceased. 

Each child has a story that makes it impossible for these children of poor families to able to go to school. 

And there is no other option. Than to become a child slave or child bride. Children are homeless and desperate and get sick. 

MOTHER & CHILDCARE  < ask whether there

are sponsors who can help. Adoption parents requested! for monthly contribution.

for the children in need Bali Indonesia. 
with each a dream.

Children in the desire of their wisches. So that the children can get attentoin in development opportunities. 

to go school and follow their dreams a important mission.

Contant de founder

oprichster founder 
Helena Alessie
WhatsApp +31 (0)6 137 68 815
Email: h.alessie@icloud.com

Bank number 

NL34INGB0008323948
Mother Child Care Centre Bali Indonesia

 

Beste mensen,

Er zijn noodsituaties in Indonesië, kinderen in ernstig omstandigheden die geen huis hebben en zich verlaten voelen, 

De wens is om een ​​opvangcentrum voor de kinderen te realiseren. 

De kinderen verlangen naar een warm liefdevol thuis. De moeder of vader kunnen door armoede niet voor hun kinderen zorgen. 

of vader en moeder zijn overleden. Elk kind heeft een verhaal, waardoor het onmogelijk is dat deze kinderen in crisis.

van arme families niet naar school gaan. En er geen andere optie is dan kindslaaf te worden of kind bruid. Er zijn veel kinderen

wegelopen, dakloos radeloos op de vlucht. MOTHER &CHILDCARE vraagt of er sponsors zijn die mee kunnen helpen om een aantal kinderen

te ondersteunen, adoptie ouders gevraagd voor zorg ondersteunig. 

Contact de oprichster, voorzitter.

Helena Alessie, email h.alessie@icloud.com                                                                                                                                                                                                                           

oprichtster founder 
Helena Alessie
WhatsApp +31 (0)6 137 68 815
Email: h.alessie@icloud.com

Banknummer 

NL34INGB0008323948
Mother & Child Care Centre Bali Indonesia